De Pressure Equipment Directive (PED), het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 en de modelbouwer

In OS 306 en 307 heeft Wim Merks een artikel gepubliceerd met de gelijknamige titel.
Hij kwam daar toe omdat het er op lijkt dat bij modelbouwers nog steeds veel onduidelijk is over de noodzaak, de instandhouding en uitvoering van de regels die heden ten dage voor de stoommodelbouwer van kracht zijn.
Als veiligheidscoördinator is hij van mening dat het Keuringsreglement Modelstoomketels geenszins de stoommodelbouw in Nederland belemmert. De voorwaarden voor het veilig bouwen van een modelstoomketel zijn door de overheid inderdaad aangescherpt, maar zeker niet onmogelijk gemaakt. Zijn artikel geeft het juiste pad aan om binnen een aanvaardbaar kader te blijven.
Het vereiste papierwerk is voor de modelbouwer wel wat toegenomen, maar met behulp van uw inspecteur mag dit geen onoverkomelijke hindernis zijn.

Download the PDF file .