Onder Stoom

OS LogoStoomgroep Holland is uitgever van het verenigingsblad “Onder Stoom”.
Ons blad verschijnt zes maal per jaar in de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december.
In het blad worden beschrijvingen gepubliceerd van modellen die door leden zijn gemaakt. Regelmatig plaatsen wij bouwbeschrijvingen inclusief de daarbij benodigde tekeningen.
Voorts worden in Onder Stoom korte beschrijvingen opgenomen van werk van onze leden, artikelen over het omgaan met machines en gereedschappen, werkplaatstips, stomertjes e.d.

Wij nodigen onze leden graag uit artikelen en/of tips voor ons blad per email toe te zenden aan: redactie@stoomgroepholland.nl

Een deel daarvan is, enkele maanden na publicatie, ook op deze website terug te vinden via het zoekmenu of het deelmenu “Werk van Leden”.