Stomertjes


Leden kunnen Stomertjes (voor iets wat u nodig hebt of wilt verkopen) doorgeven aan de Redactie via email:
redactie@stoomgroepholland.nl
Stomertjes worden in de eerstvolgende aflevering van Onder Stoom en gedurende twee maanden op deze pagina van de website gepubliceerd.