Lidmaatschap

Leden van de vereniging zijn zij die de modelbouw actief beoefenen of beoefend hebben, dan wel zich daarbij betrokken voelen.

De contributie voor Nederlandse leden bedraagt  € 30,- per jaar. Als de penningmeester door Nederlandse leden wordt gemachtigd tot automatische incasso dan is de contributie € 27,- per jaar. Het machtigingsformulier kan hier worden gedownload.
Voor leden in de overige landen binnen en buiten Europa is de contributie € 42,- per jaar.

Bij aanmelding in de loop van het jaar, worden alle eerder in het jaar verschenen nummers toegezonden.
Echter bij aanmelding in de maanden oktober en november wordt, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, ervan uitgegaan dat het lidmaatschap het volgende kalenderjaar zal ingaan. Het decembernummer, wordt dan gratis toegezonden.

Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december. Het lidmaatschap moet uiterlijk 4 weken vóór het einde van het jaar schriftelijk worden opgezegd. Dit kan via deze website worden gedaan, per email gericht aan: ledenadminstratie@stoomgroepholland.nl of per brief aan Secretaris SGH,Romeinenstraat 59, 2025CG Haarlem.