Lid worden

Met onderstaand formulier kunt u zich inschrijven als lid van Stoomgroep Holland. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van één kalenderjaar met stilzwijgende verlenging. Opzeggen van uw lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar te geschieden.
Als lid van Stoomgroep Holland ontvangt u 6x per jaar ons verenigingsblad Onder Stoom. Schrijft u zich in de maanden november/december in, dan graag aangeven of u per 1 januari a.s. lid wil te worden óf dat u alle nummers van het lopende verenigingsjaar nog wenst te ontvangen.
U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving als lid.

* verplicht veld !