Lid worden

Bij inschrijving in de maanden januari t/m september worden alle nummers van het lopende verenigingsjaar nagezonden.
Bij inschrijving in de maanden oktober/november gaan wij ervan uit dat uw lidmaatschap op 1 januari van het aankomende jaar zal ingaan.
Als u de nummers vanaf het begin van het lopende verenigingsjaar wenst te ontvangen, dan graag de checkbox aanvinken. Toezending kan echter alleen plaatsvinden als wij nog in bezit zijn van voldoende nummer. U dient dan wel alsnog de contributie voor het lopende verenigingsjaar aan de Stoomgroep Holland over te maken.